Bonnagårdens Förskola , Kronoberg Stora Fjäll , 352 62 Växjö tel: 0470-630 35
Om Bonnagården - Natur
Vi är mycket ute i skogen som finns i vår närmiljö. Där gör vi allt från att bygga kojor till att lära oss om djur och insekter som lever där. Vi lär oss om skogens alla träd och mossor, plockar svamp. Barnen lär sig tidigt om allt skräp som vi människor kastar i naturen. Vi har ofta en kasse skräp med hem från skogen. Vi är inte en renodlad uteförskola. Men vår pedagogik grundas på beprövad erfarenhet och forskning. Vi arbetar också efter Läroplan för förskolan Lpfö 18 Skolverket, och barnkonventionen. Att låta barnen vara ute mycket gör att de aktiverar många sinnen och förstärker och utvecklar sitt lärande. Barnen på en grön gård utsätts för ett mångsidigt men tryggt sätt för mikrober som i sin tur förbättrar immunförsvarets funktion. Läs mer här: https://svenska.yle.fi/artikel/2017/11/09/forskning-i-daghem-bra-om-barn-far-leka-i- skogig-miljo-och-bli-lite-smutsiga Klicka på knapparna för att läsa mer om:
Djur Djur Natur Natur Odling Odling